FanShot

USWNT vs. China lineups

4
USA: Solo, Klingenberg, Johnston, Sauerbrunn, Krieger, Heath, Brian, Lloyd, O'Hara, Morgan, Rodriguez. That's four changes, and two unforced. Kelley O'Hara and Amy Rodriguez are surprises. China: Wang Fei, Liu, Wu, Li, Wang Shanshan, Zhao, Lou, Han, Tan, Wang Lisi, Ren